Nohel Garden Fast M 500 ml na hubení hmyzu

TOP 29 4. Nejprodávanější
Nohel Garden Fast M 500 ml na hubení hmyzu

od 111 Kč
Fast M na ochranu rostlin 500 ml:   Přípravek na ochranu rostlin určený k hubení savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech a sklenících. Účinný proti mandelinkám, mšicím, housenkám, dřepčíkům, květopasu jahodovému a mnoho jiným. Pro ošetření okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin. . Přípravek na ochranu rostlin. K hubení savého a žravého hmyzu. Pro interiérové i exteriérové použití (zahrady, skleníky, byty, balkóny...). Pro okrasné…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
132 Kč
Za dopravu 98 Kč Skladem
132 Kč Do obchodu

Doporučujeme

Řadit dle

Jak vybíráme doporučené nabídky

Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Nohel Garden Fast M 500 ml na hubení hmyzu
Výrobce: Nohel Garden
Minimální cena: 111 Kč
Maximální cena: 156 Kč
Ušetříte až: 45 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Fast M na ochranu rostlin 500 ml:   Přípravek na ochranu rostlin určený k hubení savého a žravého hmyzu na zahradách, v bytech a sklenících. Účinný proti mandelinkám, mšicím, housenkám, dřepčíkům, květopasu jahodovému a mnoho jiným. Pro ošetření okrasných rostlin a neplodících ovocných dřevin. . Přípravek na ochranu rostlin. K hubení savého a žravého hmyzu. Pro interiérové i exteriérové použití (zahrady, skleníky, byty, balkóny...). Pro okrasné rostliny, neplodící ovocné dřeviny. Rychlá a snadná aplikace.   POUŽITÍ: Před použitím důkladně protřepejte. Nastavte trysku rozprašovače do otevřené polohy. Vlastní ošetření provádejte ze vzdálenosti asi 25 cm. U mandelinky bramborové- aplikaci provádět na nejmladší stadia larev (L1 a 12),. U květopasa jahodníkového- aplikaci provést do rozkvětu. U ostatních škůdců - aplikaci provést při výskytu. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajicím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin. Neošetřovat při přímém slunečním svitu, za vysokých teplot, při dešti a za květu. Před použitím si přečtete přiložené pokyny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.   OBSAH: Účinná látka: Deltamethrin 0,12 g/l tj. (S)-alfa-kyano-3-fenoxyben- zyl(1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan- karboxylát. Nebezpečná látka v přípravku, na základé které byl přípravek klasifikován podle nar. (ES) č.1272/2008: Deltamethrin CAS: 52918-63.   UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ H 400 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY H410 TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P220 Uchovávejt od potravin, nápojů a krmiv. P262 Zabrante styku s očima, kůži nebo oděvem. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Použivejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. P273 Zabraňte uvolnění do životniho prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrmý dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používáni, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostřiedí. SP1 Neznečištujte vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blizkosti povrchových vod. Zabrante kontaminaci vod splachem z farem a cest. Přípravek je dodáván s mechanickým postřikovačem nebo se zátkou jako náhradní náplň. Výměna se provádí pootočením zátky nebo rozprašovače o 90° doleva a uvolněním, nasazení postřikovače se provádí opačným postupem. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu ll. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin.  Insekticidní přípravek určený k hubení škodlivého savého a žravého hmyzu( mandelinky, mšic, housenek, dřepčíků, květopase jahodníkového a jiného savého a žravého hmyzu na zahradách. Je dodáván jako vodní mechanický sprej (nebo náhradní náplň) pro přímé použití. Lokálně lze ošetřova

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.