AGRO CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg
AGRO CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

TOP 2
AGRO CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

od 109 Kč
Popis produktu Vodorozpustné dvousložkové krystalické hnojivo pro zdravá rajčata a papriky. Krabička obsahuje dvě složky:Hnojivou- dusík, fosfor, draslík.Ochranou - mikroprvky a vápník, který je účinnou prevencí proti hnilobě plodů. Hnojivo je vhodné pro Všechny drajčata a papriky, které nejen vyživuje ale i chrání. Dávkování hnojiva kristalon Aplikace hnojiva se střídá s aplikací vápníku v 1 týdenních intervalech (vždy formou zálivky)…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
125 Kč Do eshopu

Doporučujeme

Řadit dle

Jak vybíráme doporučené nabídky

Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.

Nejlevnější

hausspezi.cz

Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

Za dopravu 69 Kč Skladem
109 Kč
109 Kč
Do eshopu hausspezi.cz
SuperDiskont.cz

Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

Za dopravu 59 Kč Skladem
109 Kč
109 Kč
Do eshopu SuperDiskont.cz
Eoshop.cz
82%

Hnojivo Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0.5 kg

Za dopravu 159 Kč Skladem
116 Kč
116 Kč
Do eshopu Eoshop.cz
Tipa.eu
89%

Hnojivo pro rajče a papriky KRISTALON 0,5kg

Za dopravu 95 Kč Skladem
125 Kč
125 Kč
Do eshopu Tipa.eu
petabo.cz

AGRO CS AGRO Kristalon ZDRAVÉ RAJČE A PAPRIKA 0,5 kg

Za dopravu 120 Kč Skladem
125 Kč
125 Kč
Do eshopu petabo.cz
potapnicek.cz

Kristalon zdravé rajče a paprika 500g

Za dopravu 98 Kč Skladem
125 Kč
125 Kč
Do eshopu potapnicek.cz
Jarabak.cz
90%

Agro Hnojivo KRISTALON Zdravé rajče a paprika 0,5 kg Agro 000506

Za dopravu 139 Kč 28 dní
125 Kč
125 Kč
Do eshopu Jarabak.cz
Mikos.cz

Hnojivo pro rajče a papriky KRISTALON 0,5kg

Za dopravu 125 Kč Skladem
125 Kč
125 Kč
Do eshopu Mikos.cz
Zafido-eshop.cz
93%

AGRO CS AGRO Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

Za dopravu 89 Kč Skladem
129 Kč
129 Kč
Do eshopu Zafido-eshop.cz

hnojivo Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5kg 0.5 Kg MAXMIX Sklad14 912345

Doprava zdarma Skladem
129 Kč
129 Kč
Do eshopu Profi717.cz
Baumax.cz

Dvousložkové hnojivo Kristalon, 0.5 kg

Za dopravu 98 Kč Skladem
129 Kč
129 Kč
Do eshopu Baumax.cz
Euroking.cz
80%

Hnojivo Agro Kristalon Zdravé rajče a paprika 0.5 kg

Za dopravu 29 Kč Skladem
130 Kč
130 Kč
Do eshopu Euroking.cz
Truhlikov.cz

Kristalon Zdravé rajče a paprika

Za dopravu 139 Kč Skladem
139 Kč
139 Kč
Do eshopu Truhlikov.cz
Zazumi.cz

Hnojivo na RAJČATA a PAPRIKY, Agro Kristalon, balení 0.5 kg

Za dopravu 129 Kč Skladem
139 Kč
139 Kč
Do eshopu Zazumi.cz
Dumzahrada.cz

Vodorozpustné hnojivo Kristalon - Zdravé rajče a paprika 0,5 kg

Za dopravu 100 Kč Skladem
155 Kč
155 Kč
Do eshopu Dumzahrada.cz

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: AGRO CS Kristalon Zdravé rajče a paprika 0,5 kg
Výrobce: AGRO CS
Minimální cena: 109 Kč
Maximální cena: 155 Kč
Ušetříte až: 46 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Popis produktu

Vodorozpustné dvousložkové krystalické hnojivo pro zdravá rajčata a papriky.

Krabička obsahuje dvě složky:Hnojivou- dusík, fosfor, draslík.Ochranou - mikroprvky a vápník, který je účinnou prevencí proti hnilobě plodů.

Hnojivo je vhodné pro

Všechny drajčata a papriky, které nejen vyživuje ale i chrání.

Dávkování hnojiva kristalon

Aplikace hnojiva se střídá s aplikací vápníku v 1 týdenních intervalech (vždy formou zálivky)

Přihnojovat začněte hnojivem v transparentním sáčku. Jedna plná odměrka hnojiva (10 g) vystačí na 10 litrů vody. Přihnojování provádějte 1 x za týden buď přímo na substrát nebo do zásobní misky. Další týden použijte k přihnojení hnojivo a aktivním vápníkem (modrý sáček) v dávce 15 g (1,5 odměrky) na 10 l. Aplikaci provádějte opět zálivkou nebo aplikací na list.

Složení hnojiva kristalon

Poměr živin N-P-K (7,5-12-36) + mikroprvky MgO, ME/NCa, CaoMikroprvky jako rostlinné „vitamíny“ pro výbornou kondici rostlin.

Doba použitelnosti hnojiva kristalon

ES hnojivo = neomezená exspirace produktu v originálním obalu

Balení

500 g hnojiva v HDPE sáčku. baleno v kartonové krabičce.obsah hnojiva 300 g + obsah vápníku 200 g

První pomoc při zasažení

Pokud se při práci s výrobkem objeví projevy, které je nutné řešit ve spolupráci s lékařem, informujte lékaře o názvu výrobku a o jeho dodavateli nebo poskytněte lékaři označení výrobku uvedené na obalu.

Při nadýchání: Vyvést na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Po práci si omýt ruce vodou a mýdlem. Při projevech podráždění vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Okamžitě oplachujte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut, přitom udržujte víčka otevřená. Po poskytnutí první pomoci vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa. Nevyvolávat zvracení. Pokud by se po požití výrobku objevily příznaky vážnějšího podráždění zažívacích orgánů nebo nevolnost, je vhodné vyhledat pomoc lékaře.

Upozornění související s bezpečností

Nebezpečí

Věty o nebezpečnosti:H272 Může zesílit požár; oxidantH302 Zdraví škodlivý při požití.H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.P330 Vypláchněte ústa.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nekopírujte

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.

Mohlo by vás také zajímat

Nejlevnější substráty