Sony ICDPX240.CE7

TOP 2
Sony ICDPX240.CE7

od 1 199 Kč
Druh záznamu: digitální Kapacita flash paměti: 4 GB Maximální délka záznamu (hod.): 1043 Propojení s PC : ano Mikrofonní vstup externí: ANO Napájení: baterie AAA Zaznamenávejte poznámky, rozhovory, přednášky a další Digitální diktafon ICD-PX240 se záznamem a přehráváním formátu mp3, 300mW reproduktorem a 4GB úložištěm *Záznam mp3 *Vestavěný 300mW reproduktor *4GB vestavěné úložiště *interní paměť 4 GB, *nahrává a přehrává ve formátu MP3, *hlasem…
iPOPULAR.CZ
Za dopravu 54 Kč Skladem
1 488 Kč
Za dopravu 54 Kč Skladem
1 488 Kč Do obchodu

Doporučujeme

Řadit dle

Jak vybíráme doporučené nabídky

Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Sony ICDPX240.CE7
Výrobce: SONY
Minimální cena: 1 199 Kč
Maximální cena: 1 799 Kč
Ušetříte až: 600 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Druh záznamu: digitální Kapacita flash paměti: 4 GB Maximální délka záznamu (hod.): 1043 Propojení s PC : ano Mikrofonní vstup externí: ANO Napájení: baterie AAA Zaznamenávejte poznámky, rozhovory, přednášky a další Digitální diktafon ICD-PX240 se záznamem a přehráváním formátu mp3, 300mW reproduktorem a 4GB úložištěm *Záznam mp3 *Vestavěný 300mW reproduktor *4GB vestavěné úložiště *interní paměť 4 GB, *nahrává a přehrává ve formátu MP3, *hlasem ovládané nahrávání, *funkce Noise DIKTAFÓ,N . SONY ICD-PX240 je digitá,lny diktafó,n s internou pamä,ťou 4 GB , Vyhlasujú,ca kvalitný, zá,znam, ktorý, ocení,te ako v prá,ci, tak pri nahrá,vaní, živý,ch hudobný,ch vystú,pení,. Svoje zá,znamy si mô,žete po uložení, vypočuť pomocou vý,konné,ho vstavané,ho 300 mW reproduktora alebo prostrední,ctvom slú,chadiel. Vstavaná, pamä,ť umožňuje uložiť zá,znam v dĺžke až 1043 hodí,n v režime LP, teda vo formá,te mp3 s dá,tový,m tokom 8 kb/s V najvy&scaron,&scaron,ej kvalite 192 kb/s je potom možné, zaznamenať 26 hodí,n. . Technoló,gie potlačenie &scaron,umu zdô,razňuje reč pre dosiahnutie oveľa jasnej&scaron,ieho počuteľné,ho rozsahu a znižuje ru&scaron,ivý, &scaron,um na pozadí,. SONY ICD-PX240 umožňuje presú,vanie, rozdelenie, mazanie a ochranu sú,boru. Umiestnený, bol tiež vstup pre externý, mikrofó,n. Jednoduchú, sprá,vu zá,znamov zvlá,dnete vďaka vä,č&scaron,iemu displeji LCD a pomô,že tiež jednoduché, grafické, uží,vateľské, rozhranie. Vý,hodou modelu je pripojenie k počí,taču pomocou USB ká,bla. Behom chví,ľky prenesiete v&scaron,etky zvukové, nahrá,vky. . PARAMETRE A &Scaron,PECIFIKÁ,CIE: . Vstavaná, pamä,ť: 4 GB . Vstavaný, mikrofó,n: Monofó,nny mikrofó,n . Formá,t zá,znamu: MP3 . Typ baté,rie: 2x AAA . Maximá,lny počet sú,borov: 495 . Maximá,lny počet sú,borov v jednej zložke: 99 . Rozmery: 38,5 x 115,2 x 21,3 mm . Hmotnosť: 72 g . VSTUPY A VÝ,STUPY: . Konektor pre slú,chadlá, . Vstup pre mikrofó,n . USB prepojenie . FUNKCIE ZÁ,ZNAMU: . Ní,zkoprahový, filter . Zá,znam ovlá,daný, hlasom (VOR) . Pridanie a prepis zá,znamu . Sledovanie zá,znamu . FUNKCIE PREHRÁ,VANIA : . Digitá,lne nastavenie vý,&scaron,ok (regulá,cia rý,chlosti) . Potlačenie &scaron,umu . Ľahké, vyhľadá,vanie . Prehrá,vanie alarmu . MOŽNOSŤ Ú,PRAV: . Funkcia Erase . Ochrana . Rozdelenie . Presunutie sú,boru Digitální diktafon 4GB, záznam ve formátu MP3 / HVXC, LCD displej, reproduktor 300mW, USB, 2x AAA, mikrofon. SONY ICD-PX240 je digitální d

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.