REST API Srovnáme.cz

Srovnáme.cz disponuje vlastním REST API, které je dostupné všem partnerům a e-shopům.

Schéma REST API

Schéma API je dostupné ve formátu OpenAPI schema 3.0, které je možné zobrazit ve Swagger UI na adrese:

Srovnáme.cz REST API schéma

Základní URL

https://rest.srovname.cz/api/v1/

Autorizace

Pro využití API je potřeba aby byl klient autorizován. Autorizace probíhá pomocí API klíče. Každý e-shop si může v klientské sekci vygenerovat libovolný počet klíčů.
V případě B2B spolupráce nás prosím pro přidělení API klíče kontaktujte.

Vygenerovaný API klíč je potřeba použít v každém requestu v hlavičce s názvem X-API-KEY.