Nohel Garden Lepový lapač na molice a mšice 5 ks
Nohel Garden Lepový lapač na molice a mšice 5 ks

TOP 48 Nohel Garden Lepový lapač na molice a mšice 5 ks

80%
od 47 Kč
Charakteristika produktu Jedná se o pasivní pomocný prostředek na ochranu pokojových rostlin v bytech proti mšicím, molicím, smutnicím, vrtalkám. Jsou určené k signalizaci výskytu a snižovaní populační hustoty těchto létajících škůdců. Výrazná žlutá barva lepové desky připomíná barvy květů a tím přitahuje škodlivý hmyz, který se následně přilepí.Lapače je vhodné kombinovat s ostatními prostředky biologické ochrany rostlin. Návod k použití Lepové…
potapnicek.cz Spolehlivý eshop
Za dopravu 58 Kč Skladem
47 Kč Do eshopu

Parametry produktu

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Nohel Garden Lepový lapač na molice a mšice 5 ks
Výrobce: Nohel Garden
Minimální cena: 47 Kč
Maximální cena: 57 Kč
Ušetříte až: 10 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 4,00 bodů z 5
Hodnocení:
4

Popis produktu

Charakteristika produktu Jedná se o pasivní pomocný prostředek na ochranu pokojových rostlin v bytech proti mšicím, molicím, smutnicím, vrtalkám. Jsou určené k signalizaci výskytu a snižovaní populační hustoty těchto létajících škůdců. Výrazná žlutá barva lepové desky připomíná barvy květů a tím přitahuje škodlivý hmyz, který se následně přilepí.Lapače je vhodné kombinovat s ostatními prostředky biologické ochrany rostlin. Návod k použití Lepové desky zavěšujeme přímo na rostliny nebo zapíchneme do květináče v době předpokládaného náletu sledovaných škůdců. Po zaprášení nebo zalepení škůdci je třeba desky vyměnit. První pomoc při zasažení Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku produktuNadýchání: Přerušte expozici. Přejděte na čerstvý vzduch.Zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.Zasažení pokožky: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Pokožku dobře opláchněte.Požití: Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení.Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. Skladování Skladujte v suchých, čistých, dobře větratelných skladech. Složení Účinná složka: Nevysychavý lep na bázi polyoleofinů Chemstop Ecofix 181 g/kg Doba použitelnosti 2 roky od data výroby Balení  baleno po 5ti kusech lepových desek ve tvaru šipky o rozměru 8x15cm Upozornění související s bezpečností Může poškodit zdraví při požití nebo při delším kontaktu se sliznicemi a pokožkou! Uchovávejte z dosahu dětí. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od potravin. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Nekopírujte texty ani fotografie.Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz Optické trojúhelníčky s nevysychavým lepem proti mšicím, molicím, smutnicím, vrtalkám na pokojové rostliny. Použítí Mnoho škůdců je lákáno výraznými barvami květů. Zářivě žlutá barva těchto květů přitahuje hmyz, který se následně nalepí v nevysychavém lepu.  V bytech používáme zapíchnutím desek k pokojovým rostlinám. Působí na škůdce: mšice molice smutnice vrtalky Jak se to používá Trojúhelníkové lapače

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.