Bros spray proti molům 150 ml

TOP 15
Bros spray proti molům 150 ml

od 59 Kč
Charakteristika přípravku Tento insekticidní spray s okamžitým účinkem hubí šatní moly. Aerosol účinně ničí nejen moly samotné, ale i jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních. Spray zanechává příjemnou vůni levandule. Návod k použití Před použitím protřepejte. Nastříkejte dovnitř skříně nebo zásuvky ze vzdálenosti cca 40 cm. Každý prostor o objemu 0,5 m³ vystříkejte po dobu 2 sekund. Lze použít i přímo na oděv. Po aplikaci nechte…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
72 Kč
Za dopravu 98 Kč Skladem
72 Kč Do obchodu

Doporučujeme

Řadit dle

Jak vybíráme doporučené nabídky

Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Bros spray proti molům 150 ml
Výrobce: BROS
Minimální cena: 59 Kč
Maximální cena: 86 Kč
Ušetříte až: 27 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Charakteristika přípravku Tento insekticidní spray s okamžitým účinkem hubí šatní moly. Aerosol účinně ničí nejen moly samotné, ale i jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních. Spray zanechává příjemnou vůni levandule. Návod k použití Před použitím protřepejte. Nastříkejte dovnitř skříně nebo zásuvky ze vzdálenosti cca 40 cm. Každý prostor o objemu 0,5 m³ vystříkejte po dobu 2 sekund. Lze použít i přímo na oděv. Po aplikaci nechte skříň uzavřenou po dobu 15 minut a následně vyvětrejte. Nenanášejte přímo na drahé nebo kožené oděvy. První pomoc při zasažení Zajistěte poudění čerstvého vzduchu.Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch.Při styku s kůží: pokožku omýt vodou.Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení Skladování přípravku Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C. Složení 01r-trans-fenothrin 0,1g/100g, prallethrin 0,09g/100g, piperonylbutoxid/PBO 0,45g100g, Obsahuje benzinovou frakci s nízkou teplotou varu. Doba použitelnosti Doba použitelnosti 4 roky od data výroby Balení 150 ml aerosolu Upozornění související s bezpečností   NEBEZPEČÍ Věty popisující druhy rizik:H222 Extrémně hořlavý aerosol.H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem ajinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 o CP260 Nevdechujte aerosoly.  Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku. Nekopírujte texty ani fotografie.Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz  

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.