Ceník a aukční prokliky

Základní ceník

V rámci Srovnáme.cz máme ceník rozdělen do několika úrovní:

  • Ceník prokliků dle kategorií produktů
  • Ceník prokliků z fulltextového vyhledávání
  • Ceník prokliků z detailu obchodu

Ceník prokliků dle kategorií produktů

Za každý uskutečněný proklik do e-shopu ze služby Srovnáme.cz je účtována cena dle platného ceníku jednotlivých kategorií. Ta je následně strhávána z kreditu klienta.

Skutečná cena za proklik může být nižší než maximální nabídnutá cena (při prokliku systém naúčtuje nejnižší potřebnou částku pro udržení dané pozice), min. však cenu dle platného ceníku jednotlivých kategorií.

Aukční prokliky umožňují zvýšení pozice před konkurencí v produktovém detailu.

Stáhnout standardní ceník

Standardní ceník dle kategorií produktů CSV

Ceník prokliků z fulltextového vyhledávání

Cena prokliku z výsledků fulltextového vyhledávání je zpoplatněna jednotnou cenou 1,5 Kč. V sezóně se cena navyšuje o 25 % na částku 1,87 Kč.

Ceník prokliků z detailu obchodu

Cena prokliku z detailu obchodu je zpoplatněna jednotnou cenou 1,8 Kč. V sezóně se cena navyšuje o 25 % na částku 2,25 Kč.

Sezónní ceník

Ceník prokliků dle kategorií, ceník prokliků z fulltextového vyhledávání a z detailu obchodu podléhají plošnému sezónnímu zdražení, kdy každoročně od 1. 11. do 31.1. navyšujeme standardní ceny prokliků o 25 %.

Nastavení maximální částky za proklik

Vyplnění tagů (značek) v XML feedu

  • TOLL nebo MAX_CPC (maximální cena za proklik v detailu produktu)

V administračním rozhraní

Pro každou kategorii je možné nastavit cenu za proklik jednotlivě v klientském rozhraní na této adrese.

Priority nastavení CPC

Ceny za proklik je možno nastavit dle kategorií. Cena platí pro všechny nabídky e-shopu.

V případě, že TOLL nebo MAX_CPC bude nastavena na nižší hodnotu než je minimální stanovená CPC pro danou kategorii produktů, nabídku zobrazíme a automaticky navýšíme CPC na částku za proklik, která je pro danou kategorii minimální.