AgroBio OPAVA Atak DeltaCaps

AgroBio OPAVA Atak DeltaCaps

od 279 Kč
ATAK deltacaps Proti hmyzu  je přípravek určený k hubení hmyzu při sanitární hygieně: Objem 50 ml.   Tento produkt nezasíláme na dobírku! Je možná pouze platba převodem na účet nebo osobní odběr v Hradci Králové. POKUD ZADÁTE DOBÍRKU OBJEDNÁVKA SE ZRUŠÍ (Důvodem tohoto opatření bylo nepřebírání dobírek objednávajícími)   Jak jej použít? Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi…
potapnicek.cz
Za dopravu 98 Kč Skladem
324 Kč
Za dopravu 98 Kč Skladem
324 Kč Do obchodu

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: AgroBio OPAVA Atak DeltaCaps
Výrobce: AGROBIO
Minimální cena: 279 Kč
Maximální cena: 378 Kč
Ušetříte až: 99 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

ATAK deltacaps Proti hmyzu  je přípravek určený k hubení hmyzu při sanitární hygieně: Objem 50 ml.   Tento produkt nezasíláme na dobírku! Je možná pouze platba převodem na účet nebo osobní odběr v Hradci Králové. POKUD ZADÁTE DOBÍRKU OBJEDNÁVKA SE ZRUŠÍ (Důvodem tohoto opatření bylo nepřebírání dobírek objednávajícími)   Jak jej použít? Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 25 ml přípravku a doplňte vodou do  2,5 litrů. Dobře promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku na každý m2 ošetřené plochy. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod. Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech. - obsah 1 balení je schopen vytvořit 5 litrů vysoce účinného postřiku proti štěnicícm. ATAK deltacaps Proti hmyzu 50ml ATAK deltacaps Proti hmyzu  je  kontaktní i požerový přípravek určený k použití k hubení hmyzu při sanitární hygieně: much, komárů, rusů, švábů, štěnic, mravenců, mravenců faraónů, rybenek apod. Přípravek je také určen k hubení škodlivého hmyzu - skladištních škůdců, hlavně takových druhů jako: pilous černý, mol obilní, zavíječ moučný apod. a pohyblivých forem roztočů při ochraně potravin.. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.   Postřik ATAK deltacaps Proti hmyzu má repelentní účinek několik tůdnů.Létající a lezoucí hmyz - Hubení - 10 ml / 1 l vody (1% koncentrace) na 20 m2 - Postřik - celoročně, uhynutí lezoucího hmyzu caa po 2 hodinách, létajícího caa 40 min.  Poznámka: Mouchy, komáři, rusi, švábi, štěnice, mravenci, mravenci faraóni, rybenky, atd.   Roztoči - Hubení - 10 ml / 1 l vody - Postřik - celoročně Poznámka: Pohyblivé formy roztočů.Skladištní škůdci - Hubení - 10 ml / 1 l vody - Postřik - celoročně Poznámka: Pilous černý, mol obilní, zavíječ moučný, atd.   ATAK DeltaCaps 50 CS: Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H226 Hořlavá kapalina a páry.H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDI

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.