Filtrovat (30)

Výrobce
Zobrazit další možnosti

Učebnice/Odborná literatura IRIS

Doporučujeme

Filtrace a řazení
Hľadanie súvislostí - Holub Milan
Hľadanie súvislostí - Holub Milan

Pútavé a zároveň poučné čítanie. Päť významných svetových miest: Rím, Kréta, New York, Paríž a Moskva. Spôsobom prístupným pre…

Pútavé a zároveň poučné čítanie. Päť významných svetových miest: Rím, Kréta, New York, Paríž a Moskva. Spôsobom prístupným pre…

od 309 Kč
Ve 3 e-shopech
od 309 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Úvod do logiky pre informatikov - Vladimír Kvasnička
Úvod do logiky pre informatikov - Vladimír Kvasnička

Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov. V knihe sa prezentujú nielen základy klasickej…

Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov. V knihe sa prezentujú nielen základy klasickej…

od 401 Kč
Ve 3 e-shopech
od 401 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Rečnícke umenie sv. Augustína - Marcela Andoková
Rečnícke umenie sv. Augustína - Marcela Andoková

V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi…

V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi…

od 288 Kč
Ve 3 e-shopech
od 288 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Odkaz z Marburgu - Novosád František
Odkaz z Marburgu - Novosád František

Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia…

Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia…

od 323 Kč
Ve 3 e-shopech
od 323 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
František Novosád: Zabudnúť na Marxa
František Novosád: Zabudnúť na Marxa

Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vôbec vzhľadom na to množstvo kníh, ktoré inšpiroval a ktoré boli o ňom napísané?…

Dať zbohom Marxovi, zabudnúť na neho? Dá sa to vôbec vzhľadom na to množstvo kníh, ktoré inšpiroval a ktoré boli o ňom napísané?…

od 276 Kč
Ve 3 e-shopech
od 276 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Ako zvládať konflikty - Kolektív autorov
Ako zvládať konflikty - Kolektív autorov

Byť človekom znamená dostávať sa do rozporov v súkromí, v spoločnosti, medzi národmi i štátmi. Zároveň to však znamená schopnosť…

Byť človekom znamená dostávať sa do rozporov v súkromí, v spoločnosti, medzi národmi i štátmi. Zároveň to však znamená schopnosť…

od 280 Kč
Ve 3 e-shopech
od 280 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Vyššia spravodlivosť - Dargeth A. Grabow
Vyššia spravodlivosť - Dargeth A. Grabow

Dielo vyjadruje túžbu po lepšom svete, kde platia zákony pre všetkých ľudí rovnako, bez ohľadu na spoločenské a materiálne…

Dielo vyjadruje túžbu po lepšom svete, kde platia zákony pre všetkých ľudí rovnako, bez ohľadu na spoločenské a materiálne…

od 418 Kč
Ve 3 e-shopech
od 418 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Katertrizačná liečba vrodených chýb srdca pomocou implantátov
Katertrizačná liečba vrodených chýb srdca pomocou implantátov

Táto monografia je určená predovšetkým lekárom zaradeným do špecializačného odboru detská kardiológia alebo kardiológia dospelých…

Táto monografia je určená predovšetkým lekárom zaradeným do špecializačného odboru detská kardiológia alebo kardiológia dospelých…

od 483 Kč
Ve 3 e-shopech
od 483 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie - Eva Halušková
Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie - Eva Halušková

„Chudoba cti netratí... Naši predkovaia si azda neuvedomovali, že chudoba v globalizovanom svete je najhoršia v histórii, ale…

„Chudoba cti netratí... Naši predkovaia si azda neuvedomovali, že chudoba v globalizovanom svete je najhoršia v histórii, ale…

od 324 Kč
Ve 3 e-shopech
od 324 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Ivan Souček: Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi
Ivan Souček: Komplementárna a alternatívna medicína v teórii a praxi

Komplementárna a alternatívna medicína (CAM) je pomenovanie pre široké spektrum predstáv a praktík s odlišným historickým pozadím…

Komplementárna a alternatívna medicína (CAM) je pomenovanie pre široké spektrum predstáv a praktík s odlišným historickým pozadím…

od 253 Kč
Ve 3 e-shopech
od 253 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Človek, sloboda, vlastníctvo - Richard Sťahel
Človek, sloboda, vlastníctvo - Richard Sťahel

Výber textov, ktoré prináša tento zborník, poukazuje na to, že chápanie vlastníctva, jeho vzťah k ponímaniu človeka a jeho…

Výber textov, ktoré prináša tento zborník, poukazuje na to, že chápanie vlastníctva, jeho vzťah k ponímaniu človeka a jeho…

od 263 Kč
Ve 3 e-shopech
od 263 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Čas a literárne rozprávanie - Ricour Paul
Čas a literárne rozprávanie - Ricour Paul

Autor je popredný súčasný kresťansky orientovaný francúzsky f?ilozof (1913?–?2005) ovplyvnený fenomenológiou, štrukturalizmom a…

Autor je popredný súčasný kresťansky orientovaný francúzsky f?ilozof (1913?–?2005) ovplyvnený fenomenológiou, štrukturalizmom a…

od 265 Kč
Ve 3 e-shopech
od 265 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Logika pre každého - František Gahér
Logika pre každého - František Gahér

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a…

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a…

od 352 Kč
Ve 3 e-shopech
od 352 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Metodológia vedeckého výskumu - Jozef Benčo
Metodológia vedeckého výskumu - Jozef Benčo

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce,…

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce,…

od 265 Kč
Ve 3 e-shopech
od 265 Kč
Porovnat ceny
Ve 3 e-shopech
Verejná politika - Malíková Ľudmila, Daško Martin
Verejná politika - Malíková Ľudmila, Daško Martin

Učebnica voľne nadväzuje a dopĺňa učebný text, ktorý vznikol na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského…

Učebnica voľne nadväzuje a dopĺňa učebný text, ktorý vznikol na Katedre politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského…

od 401 Kč
Ve 2 e-shopech
od 401 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny - Martin Švikruha
Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny - Martin Švikruha

Predkladaná vysokoškolská učebnica vychádza z požiadaviek na nadobudnutie základného prehľadu a súvislostí, ktoré politické…

Predkladaná vysokoškolská učebnica vychádza z požiadaviek na nadobudnutie základného prehľadu a súvislostí, ktoré politické…

od 467 Kč
Ve 2 e-shopech
od 467 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky - Kolektív autorov
Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky - Kolektív autorov

V roku 2011 vznikla na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave nová Fakulta sociálnych vied, ktorá dostala do vienka okrem iného…

V roku 2011 vznikla na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave nová Fakulta sociálnych vied, ktorá dostala do vienka okrem iného…

od 293 Kč
Ve 2 e-shopech
od 293 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili - Milan Zigo
Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili - Milan Zigo

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v…

Príbehy veľkých myšlienok a tých, čo ich tvorili texty prof. Zigu, ktoré vznikali na podnet rozhlasovej redakcie a aj odzneli v…

od 320 Kč
Ve 2 e-shopech
od 320 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Zostrihy 2 - Novosád František
Zostrihy 2 - Novosád František

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

od 253 Kč
Ve 2 e-shopech
od 253 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Kríza dôvery - Grežo Matúš
Kríza dôvery - Grežo Matúš

Ako je formovaná medziľudská dôvera? Prečo sú niektorí ľudia dôverčivejší než ostatní? Aký je rozdiel medzi vnímanou…

Ako je formovaná medziľudská dôvera? Prečo sú niektorí ľudia dôverčivejší než ostatní? Aký je rozdiel medzi vnímanou…

od 232 Kč
Ve 2 e-shopech
od 232 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Peter Mráz: Interpretácia ako výzva
Peter Mráz: Interpretácia ako výzva

Práca odokrýva doposiaľ skryté, demaskuje konvencionalizované, a podniecuje čitateľa siahnuť po dobových literárnych textoch a…

Práca odokrýva doposiaľ skryté, demaskuje konvencionalizované, a podniecuje čitateľa siahnuť po dobových literárnych textoch a…

od 275 Kč
Ve 2 e-shopech
od 275 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí - Volner Štefan
Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí - Volner Štefan

Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti,…

Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti,…

od 287 Kč
Ve 2 e-shopech
od 287 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
Pojem krízy v environmentálnom myslení - Richard Sťahel
Pojem krízy v environmentálnom myslení - Richard Sťahel

Environmentálne myslenie sa konštituovalo v 20. storočí a zaznamenalo veľký rozmach predovšetkým v jeho druhej polovici. Vzniklo…

Environmentálne myslenie sa konštituovalo v 20. storočí a zaznamenalo veľký rozmach predovšetkým v jeho druhej polovici. Vzniklo…

od 252 Kč
Ve 2 e-shopech
od 252 Kč
Porovnat ceny
Ve 2 e-shopech
František Novosád: V zrkadle kultúry
František Novosád: V zrkadle kultúry

Príbeh kultúry, tak ako ho podáva autor tejto knihy osloví aj širšie vedecké i laické spoločenstvo, a to svojou dôslednosťou a…

Príbeh kultúry, tak ako ho podáva autor tejto knihy osloví aj širšie vedecké i laické spoločenstvo, a to svojou dôslednosťou a…

328 Kč
Martinus.cz
328 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Zostrihy - František Novosád
Zostrihy - František Novosád

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

299 Kč
Knihy.abz.cz
299 Kč
Do e-shopu
Knihy.abz.cz
Zostrihy 3 - Novosád František
Zostrihy 3 - Novosád František

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

Základný zdroj filozofických problémov je potrebné hľadať v každodennosti. Náš život je neustálym rozhodovaním o tom, čo je pre…

299 Kč
Knihy.abz.cz
299 Kč
Do e-shopu
Knihy.abz.cz
Elementy filozofickej antropológie - Novosád František
Elementy filozofickej antropológie - Novosád František

Sami sebe sme záhadou. O tom, ako nám záhadu ľudskej existencie pomáha lúštiť filozofia a tak z historického ako aj zo…

Sami sebe sme záhadou. O tom, ako nám záhadu ľudskej existencie pomáha lúštiť filozofia a tak z historického ako aj zo…

299 Kč
Knihy.abz.cz
299 Kč
Do e-shopu
Knihy.abz.cz
Idey na trhovisku - František Novosád
Idey na trhovisku - František Novosád

Zamýšľate sa nad tým, prečo sú niektoré idey úspešnejšie ako iné? Zaujíma vás ako vzniká vplyvná idea? Máte odpoveď na otázku,…

Zamýšľate sa nad tým, prečo sú niektoré idey úspešnejšie ako iné? Zaujíma vás ako vzniká vplyvná idea? Máte odpoveď na otázku,…

328 Kč
Martinus.cz
328 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Rozum: Návod na použitie - Vladimíra Čavojová a kolektív
Rozum: Návod na použitie - Vladimíra Čavojová a kolektív

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na…

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na…

345 Kč
Martinus.cz
345 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Friedrich Nietzsche: Tak Vravel Zarathustra
Friedrich Nietzsche: Tak Vravel Zarathustra

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike…

Nietzcheho dielo Tak vravel Zarathustra vychádza v slovenskom jazyku prvý raz. Obsahuje kritiky morálky založenej na kritike…

345 Kč
Martinus.cz
345 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz