Filtrovat (180)

Výrobce
Zobrazit další možnosti

Učebnice/Odborná literatura STU

Doporučujeme

Filtrace a řazení
Boris Rohaľ-Ilkiv: Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov
Boris Rohaľ-Ilkiv: Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov

Monografia sa zaoberá aproximačným modelovaním a prediktívnym riadením súčiniteľa prebytku vzduchu, ako základnej riadiacej…

Monografia sa zaoberá aproximačným modelovaním a prediktívnym riadením súčiniteľa prebytku vzduchu, ako základnej riadiacej…

250 Kč
Martinus.cz
250 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Riešenie úloh - Havranová Zuzana
STU Riešenie úloh - Havranová Zuzana

Skriptá STU v Bratislave. Riešenie úloh - Zuzana Havranová od authora Zuzana Havranová a nakladatelství za skvělé ceny na e…

Skriptá STU v Bratislave. Riešenie úloh - Zuzana Havranová od authora Zuzana Havranová a nakladatelství za skvělé ceny na e…

245 Kč
Martinus.cz
245 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Mobilné pracovné stroje - Izidor Mazurkievič
Mobilné pracovné stroje - Izidor Mazurkievič

Problematika tejto publikácie je obsahovo orientovaná na široké spektrum jednoúčelových mobilných pracovných strojov a zariadení…

Problematika tejto publikácie je obsahovo orientovaná na široké spektrum jednoúčelových mobilných pracovných strojov a zariadení…

459 Kč
Martinus.cz
459 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Andrej Adamuščin,Branislav Mišota: Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát
Andrej Adamuščin,Branislav Mišota: Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát

Databázové a tabuľkové systémy patria medzi najpoužívanejšie softvérové nástroje, ktoré sa používajú pri uchovávaní, spracovaní a…

Databázové a tabuľkové systémy patria medzi najpoužívanejšie softvérové nástroje, ktoré sa používajú pri uchovávaní, spracovaní a…

298 Kč
Martinus.cz
298 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry - Roman Boča
Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry - Roman Boča

Monografia sa zaoberá modernými aspektmi kvantovej teórie aplikovanej na molekulové systémy. Dôraz sa kladie na použitie…

Monografia sa zaoberá modernými aspektmi kvantovej teórie aplikovanej na molekulové systémy. Dôraz sa kladie na použitie…

383 Kč
Martinus.cz
383 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Palenčár Rudolf - Neistoty pri realizácii teplotnej stupnice
Palenčár Rudolf - Neistoty pri realizácii teplotnej stupnice

Skriptá STU v Bratislave. Neistoty pri realizácii teplotnej stupnice - Rudolf Palenčár od authora Rudolf Palenčár a…

Skriptá STU v Bratislave. Neistoty pri realizácii teplotnej stupnice - Rudolf Palenčár od authora Rudolf Palenčár a…

195 Kč
Martinus.cz
195 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Statika - Martin Psotný
Statika - Martin Psotný

Skriptá STU v Bratislave. Statika - Martin Psotný od authora Martin Psotný a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Skriptá STU v Bratislave. Statika - Martin Psotný od authora Martin Psotný a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

176 Kč
Martinus.cz
176 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Konštrukčná geometria - Dagmar Szarková
Konštrukčná geometria - Dagmar Szarková

2. vydanie skrípt určených študentom Strojníckej fakulty STU v Bratislave ako materiál na cvičenia. Zostavené sú podľa…

2. vydanie skrípt určených študentom Strojníckej fakulty STU v Bratislave ako materiál na cvičenia. Zostavené sú podľa…

213 Kč
Martinus.cz
213 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riad
Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riad

Uvedená Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia je určená hlavne študentom tretieho ročníka bakalárskeho…

Uvedená Zbierka riešených úloh a zadaní z teórie automatického riadenia je určená hlavne študentom tretieho ročníka bakalárskeho…

197 Kč
Martinus.cz
197 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Poruchy vodovodných sietí - Kriš Jozef
Poruchy vodovodných sietí - Kriš Jozef

Kniha: Poruchy vodovodných sietí; Autor: Kriš Jozef; (scenáre porúch pre plán obnovy vodovodných sietí = Failures of water…

Kniha: Poruchy vodovodných sietí; Autor: Kriš Jozef; (scenáre porúch pre plán obnovy vodovodných sietí = Failures of water…

214 Kč
Martinus.cz
214 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Identifikácia architektonických bariér v prostredí - Lea Rollová, Mária Samová
Identifikácia architektonických bariér v prostredí - Lea Rollová, Mária Samová

Skriptá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Identifikácia architektonických bariér v prostredí - Lea Rollová, Mária…

Skriptá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Identifikácia architektonických bariér v prostredí - Lea Rollová, Mária…

211 Kč
Martinus.cz
211 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Úvod do štúdia dizajnu - Jelenčík Branislav
Úvod do štúdia dizajnu - Jelenčík Branislav

Publikácia je prioritne určená študentom dizajnu na STU. Úvod do štúdia dizajnu - Branislav Jelenčík od authora Branislav…

Publikácia je prioritne určená študentom dizajnu na STU. Úvod do štúdia dizajnu - Branislav Jelenčík od authora Branislav…

206 Kč
Martinus.cz
206 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Základy počítačovej podpory projektovania - Juliana Beganová
Základy počítačovej podpory projektovania - Juliana Beganová

Náplňou predmetu Základy počítačovej podpory projektovania je naučiť študentov základy grafického programu AutoCAD, ktorý je…

Náplňou predmetu Základy počítačovej podpory projektovania je naučiť študentov základy grafického programu AutoCAD, ktorý je…

198 Kč
Martinus.cz
198 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Stavebná mechanika - Dický Jozef, Jendželovský Norbert
STU Stavebná mechanika - Dický Jozef, Jendželovský Norbert

Skriptá STU v Bratislave. Stavebná mechanika - Jozef Dický od authora Jozef Dický a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu…

Skriptá STU v Bratislave. Stavebná mechanika - Jozef Dický od authora Jozef Dický a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu…

251 Kč
Martinus.cz
251 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Vybrané kapitoly z finančného trhu - Zatrochová Monika
STU Vybrané kapitoly z finančného trhu - Zatrochová Monika

Skriptá STU v Bratislave Vybrané kapitoly z finančného trhu - Monika Zatrochová od authora Monika Zatrochová a nakladatelství za…

Skriptá STU v Bratislave Vybrané kapitoly z finančného trhu - Monika Zatrochová od authora Monika Zatrochová a nakladatelství za…

269 Kč
Martinus.cz
269 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia - Zuzana Čerešňová
STU Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia - Zuzana Čerešňová

Skriptá STU v Bratislave. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia - Zuzana Čerešňová od authora Zuzana Čerešňová a…

Skriptá STU v Bratislave. Tvorba inkluzívneho vysokoškolského prostredia - Zuzana Čerešňová od authora Zuzana Čerešňová a…

272 Kč
Martinus.cz
272 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Integrovaný manažment povodia - Kohnová Silvia
STU Integrovaný manažment povodia - Kohnová Silvia

Skriptá STU v Bratislave. Integrovaný manažment povodia - Silvia Kohnová od authora Silvia Kohnová a nakladatelství za skvělé…

Skriptá STU v Bratislave. Integrovaný manažment povodia - Silvia Kohnová od authora Silvia Kohnová a nakladatelství za skvělé…

255 Kč
Martinus.cz
255 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Základy numerickej matematiky - Jana Gabková, Daniela Richtáriková
STU Základy numerickej matematiky - Jana Gabková, Daniela Richtáriková

Kniha: Základy numerickej matematiky; Autor: Gabková Jana; Skriptá sú určené na štúdium predmetu Numerická matematika v druhom…

Kniha: Základy numerickej matematiky; Autor: Gabková Jana; Skriptá sú určené na štúdium predmetu Numerická matematika v druhom…

240 Kč
Martinus.cz
240 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Robustné riadenie - V. Veselý, L. Harsanyi
STU Robustné riadenie - V. Veselý, L. Harsanyi

Skriptá STU v Bratislave. Robustné riadenie - V. Veselý, L. Harsanyi od authora V. Veselý, L. Harsanyi a nakladatelství za…

Skriptá STU v Bratislave. Robustné riadenie - V. Veselý, L. Harsanyi od authora V. Veselý, L. Harsanyi a nakladatelství za…

243 Kč
Martinus.cz
243 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Aplikačné architektúry softvérových systémov - Ľubor Šešera
STU Aplikačné architektúry softvérových systémov - Ľubor Šešera

Učebnica je zameraná na jednu z najdôležitejších oblastí súčasnej informatiky - na aplikačné architektúry veľkých softvérových…

Učebnica je zameraná na jednu z najdôležitejších oblastí súčasnej informatiky - na aplikačné architektúry veľkých softvérových…

237 Kč
Martinus.cz
237 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Dynamika stavebných konštrukcií - Milan Sokol
STU Dynamika stavebných konštrukcií - Milan Sokol

Skriptá STU v Bratislave. Dynamika stavebných konštrukcií - Milan Sokol od authora Milan Sokol a nakladatelství za skvělé ceny…

Skriptá STU v Bratislave. Dynamika stavebných konštrukcií - Milan Sokol od authora Milan Sokol a nakladatelství za skvělé ceny…

233 Kč
Martinus.cz
233 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Chémia vody - Ilavský Ján
STU Chémia vody - Ilavský Ján

Skriptá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chémia vody - Ján Ilavský od authora Ján Ilavský a nakladatelství za…

Skriptá Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Chémia vody - Ján Ilavský od authora Ján Ilavský a nakladatelství za…

242 Kč
Martinus.cz
242 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Procesné strojníctvo II - Peciar Peter
STU Procesné strojníctvo II - Peciar Peter

Skriptá STU v Bratislave. Procesné strojníctvo II - Peter Peciar od authora Peter Peciar a nakladatelství za skvělé ceny na e…

Skriptá STU v Bratislave. Procesné strojníctvo II - Peter Peciar od authora Peter Peciar a nakladatelství za skvělé ceny na e…

222 Kč
Martinus.cz
222 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Dejiny architektúry a staviteľstva - Emil Duda
STU Dejiny architektúry a staviteľstva - Emil Duda

Skriptá STU v Bratislave. Dejiny architektúry a staviteľstva - Emil Duda od authora Emil Duda a nakladatelství za skvělé ceny na…

Skriptá STU v Bratislave. Dejiny architektúry a staviteľstva - Emil Duda od authora Emil Duda a nakladatelství za skvělé ceny na…

209 Kč
Martinus.cz
209 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Podzemné stavby - Jana Chabroňová
STU Podzemné stavby - Jana Chabroňová

Skriptá STU v Bratislave. Podzemné stavby - Jana Chabroňová od authora Jana Chabroňová a nakladatelství za skvělé ceny na e…

Skriptá STU v Bratislave. Podzemné stavby - Jana Chabroňová od authora Jana Chabroňová a nakladatelství za skvělé ceny na e…

219 Kč
Martinus.cz
219 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
STU Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu - Dušan Kravec
STU Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu - Dušan Kravec

Skriptá STU v Bratislave. Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu - Marián Tolnay od authora Marián Tolnay a…

Skriptá STU v Bratislave. Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu - Marián Tolnay od authora Marián Tolnay a…

184 Kč
Martinus.cz
184 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Aktívne a semiaktívne odpruženie vozidla - Miloš Musil
Aktívne a semiaktívne odpruženie vozidla - Miloš Musil

Kniha sa venuje aktívnemu a semiaktívnemu odpruženiu vozidla. V prvých kapitolách sú zhrnuté poznatky o vozovke a konfliktných…

Kniha sa venuje aktívnemu a semiaktívnemu odpruženiu vozidla. V prvých kapitolách sú zhrnuté poznatky o vozovke a konfliktných…

174 Kč
Martinus.cz
174 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Výrobné technológie I - Pavol Sejč
Výrobné technológie I - Pavol Sejč

Učebnica svojím obsahom aj rozsahom vychádza z informačného listu predmetu Výrobné technológie I, ktorý je zaradený medzi povinné…

Učebnica svojím obsahom aj rozsahom vychádza z informačného listu predmetu Výrobné technológie I, ktorý je zaradený medzi povinné…

725 Kč
Martinus.cz
725 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Prečo pyramída - Štefan Bekeš
Prečo pyramída - Štefan Bekeš

Exkluzívna výpravná kniha PREČO PYRAMÍDA/WHY PYRAMID má za cieľ bližšie oboznámiť verejnosť so skrytými hodnotami budovy…

Exkluzívna výpravná kniha PREČO PYRAMÍDA/WHY PYRAMID má za cieľ bližšie oboznámiť verejnosť so skrytými hodnotami budovy…

646 Kč
Martinus.cz
646 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Branislav Knižat: 800 riešených príkladov z mechaniky tekutín
Branislav Knižat: 800 riešených príkladov z mechaniky tekutín

Vysokoškolská učebnica prezentuje výklad problematiky mechaniky tekutín prostredníctvom viac ako 800 riešených príkladov. 800…

Vysokoškolská učebnica prezentuje výklad problematiky mechaniky tekutín prostredníctvom viac ako 800 riešených príkladov. 800…

566 Kč
Martinus.cz
566 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
Jozef Kriš: Water Treatment and Water Supply
Jozef Kriš: Water Treatment and Water Supply

The book provides background information on the issue of potable water. It serves mainly students of the study program Civil…

The book provides background information on the issue of potable water. It serves mainly students of the study program Civil…

325 Kč
Martinus.cz
325 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz
IMS technológie - Ivan Baroňák
IMS technológie - Ivan Baroňák

Kniha: IMS technológie; Autor: Baroňák Ivan, Chamraz Filip, Csóka Filip, Zafčík Ján, Šíp Tomáš, Hartmann Matej; Práca sa zaoberá…

Kniha: IMS technológie; Autor: Baroňák Ivan, Chamraz Filip, Csóka Filip, Zafčík Ján, Šíp Tomáš, Hartmann Matej; Práca sa zaoberá…

756 Kč
Martinus.cz
756 Kč
Do e-shopu
Martinus.cz