Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková: Logopedické pohádky
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková: Logopedické pohádky

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková: Logopedické pohádky

od 284 Kč
Logopedické pohádky - Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácviku se postupuje od slabik, slov přes říkanky až k vyprávění. Jestliže dítě zvládá hlásku v říkance, je potřeba upevnit ji v delším celku. Nejvhodnějším textem pro děti tohoto věku jsou pohádky. Vyprávěním nad…
Martinus.cz
Za dopravu 89 Kč Skladem
284 Kč Do eshopu

Doporučujeme

Řadit dle

Jak vybíráme doporučené nabídky

Především pečlivě vážíme mezi cenou produktu, kvalitou a reputací eshopu.

Specifikace

Klíčové vlastnosti

Název produktu: Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková: Logopedické pohádky
Minimální cena: 284 Kč
Maximální cena: 349 Kč
Ušetříte až: 65 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 0,00 bodů z 5
Hodnocení:
0

Popis produktu

Logopedické pohádky - Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácviku se postupuje od slabik, slov přes říkanky až k vyprávění. Jestliže dítě zvládá hlásku v říkance, je potřeba upevnit ji v delším celku. Nejvhodnějším textem pro děti tohoto věku jsou pohádky. Vyprávěním nad pohádkou, resp. povídáním pohádky podle návodného obrázku děti nenásilně slova procvičí a častým vyprávěním zafixují v řeči. Knížka je určena dětem předškolního a mladšího školního věku (5–8 let), které si osvojují správnou výslovnost. Mohou ji využít logopedi, rodiče i učitelky mateřských škol. Mgr. Ilona Eichlerová a Mgr. Jana Havlíčková jsou klinické logopedky, autorky knihy Já mám v krabici cukr a krupici (Portál, 2009) a Velkého logopedického pexesa 1–3 (Portál, 2011). z kategorie Knihy | Dětská literatura | Knihy pro školáky | Pohádky od PORTÁL naleznete ne e-shopu KnihyDobrovsky.cz! Autorky vytvo?ily d?tem bl?zk? poh?dkov? p??b?hy, a to na nej?ast?ji procvi?ovan? skupiny hl?sek. Kniha je pomocn?kem p?i procvi?ov?n? spr?vn? v?slovnosti. B?hem logopedick?ho n?cviku se postupuje od slabik, slov p?es ??kanky a? k vypr?v?n?. Jestli?e d?t? zvl?d? hl?sku v ??kance, je pot?eba upevnit ji v del??m celku. Nejvhodn?j??m textem pro d?ti tohoto v?ku jsou poh?dky. Vypr?v?n?m nad poh?dkou, resp. pov?d?n?m poh?dky podle n?vodn?ho obr?zku d?ti nen?siln? slova procvi?? a ?ast?m vypr?v?n?m zafixuj? v ?e?i. Kn??ka je ur?ena d?tem p?ed?koln?ho a mlad??ho ?koln?ho v?ku (5?8 let), kter? si osvojuj? spr?vnou v?slovnost. Mohou ji vyu??t logopedi, rodi?e i u?itelky mate?sk?ch ?kol. 56 příběhů k procvičování správné výslovnosti.  Velmi vhodná pomůcka pro děti, které už výslovnost jednotlivých hlásek sice zvládají, ale potřebují si ji upevnit v delším celku a v běžné řeči.       Společné čtení, povídání pohádky podle obrázku nebo zapamatovaného slyšeného textu je nejlepší cestou k plynulému a spontánnímu používání nacvičených "zapeklitých" hlásek. Prskavec podobný praseti nebo strom řízkovník dědečka Říhy jistě dětem zpříjemní každodenní logopedická cvičení.         

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.