AGRO Mospilan 20 SP s rozprašovačem 0,2 g
AGRO Mospilan 20 SP s rozprašovačem 0,2 g

AGRO Mospilan 20 SP s rozprašovačem 0,2 g

80%
od 39 Kč
AGRO Mospilan 20 SP je velmi efektivní, spotřebiteli oblíbený insekticid. Působí na všechna vývojová stadia škůdců jako dotykový a požerový jed. Jeho účinek je systémový (rozváděný po rostlině). Má dlouhý reziduální (zbytkový) účinek. Jeho spektrem účinnosti jsou mandelinka na bramborách; mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách; molice na okrasných rostlinách; obaleč na jabloních atd. Vlastnosti: účinná látka:…
nelenprozelen.cz Spolehlivý eshop
Doprava zdarma Skladem
39 Kč Do eshopu

Parametry produktu

Klíčové vlastnosti

Název produktu: AGRO Mospilan 20 SP s rozprašovačem 0,2 g
Výrobce: Agro
Minimální cena: 39 Kč
Maximální cena: 39 Kč
Průměrné hodnocení uživatelů: 4,00 bodů z 5
Hodnocení:
4

Popis produktu

AGRO Mospilan 20 SP je velmi efektivní, spotřebiteli oblíbený insekticid. Působí na všechna vývojová stadia škůdců jako dotykový a požerový jed. Jeho účinek je systémový (rozváděný po rostlině). Má dlouhý reziduální (zbytkový) účinek. Jeho spektrem účinnosti jsou mandelinka na bramborách; mšice na rajčatech, paprikách, jádrovinách a okrasných rostlinách; molice na okrasných rostlinách; obaleč na jabloních atd. Vlastnosti: účinná látka: acetamiprid odolný vůči mrazu ochranná lhůta: 3 - 42 dní dle typu rostliny dávkování: 0,2 g přípravku stačí k přípravě cca 500 ml aplikační kapaliny aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9,10 Dodáván v plastové láhvi s aplikátorem ve spreji. INSEKTICID je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny. Důležité upozornění: ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI: H302: Zdraví škodlivý při požití. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. R22 Zdraví škodlivý při požití. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Doplňující informace: EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P264 Po manipulaci důkladně omyjte pokožku rukou. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy. Velmi oblíbený postřik proti savému hmyzu, hubí larvy tak i dospělý hmyz. Léty vyzkoušená klasika, jeho účinná látka je rozváděna po celé rostlině, a  má dlouhý zbytkový účinek. Tato verze v plastové láhvi je pohodlná a rychlá k použití, stačí nalít vodu do láhve a už můžete aplikovat :) Široký záběr z Mospilanu, ne nadarmo, dělá velmi oblíbený insekticid jak u profesionálů, tak hobby zahradníků.Jeho systémový dlouhodobý účinnek, množství škůdců na které působí a různá stádia jejich vývoje předurčuje Mospilan do první řady v bitvě s obtížnými škůdci. Účinkuje na Mrkněte, na které škůdce a rostliny je přípravek otestován a registrován. mšice chmelová na chmelu mandelinka bramborová na bramborách mšice, vlnatka krvavá a obalče jablečný na jádrovinách (jabloně, hrušně, atd.)  mšice na zelenině (rajčata, paprika, ) mšice a molice v okrasných rostlinách štítenky v peckovinách (meruňky, slivoně, třešně, ...) zobonosky na třešních višních a slivoních květopas peckové vrtule třešňová v třešních a višních Popis přípravku účinná látka:

Recenze

Celkové hodnocení

0
0%
5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x

Váš názor nás zajímá!

Hodnocení je od spotřebitelů, kteří produkt zakoupili.